Zaznacz stronę

W życiu można dojść do wszystkiego, jeśli tylko posiada się odpowiednią motywację i chęci do pracy. Tak samo jest w biznesie, można osiągnąć sukces. Tylko od czego to zależy?

Przebyte doświadczenie pozwala mi stwierdzić, iż w biznesie przede wszystkim liczą się ludzie. Liczy się zespół z którym pracujesz. Aby to udowodnić zacznijmy od początku.

Czym więc jest biznes?

Jest to działalność gospodarcza, czyli prościej mówiąc zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

A czym jest zespół ?

W zarządzaniu to grupa osób mająca wspólny cel. W większości firm cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania zespołu w określonym kierunku. Aby zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą mieć wolę współpracy, dobrze się komunikować i posiadać podział zadań. Ten powinien być staranny i przemyślany. Ponadto dobry zespół powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami – w pozytywnej atmosferze, otwartości i bez większych konfliktów. Poprawne relacje w zespole wpływają również na wewnętrzną motywację jego członków.

Łącząc obie definicje oczywistym staje się fakt pracy zespołowej. Dzięki niej jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. Poprę to paroma przykładami :

– Każdy z nas ma inny talent, umożliwia to przypisanie zadania odpowiednim kompetencjom,

– Różnorodność pomysłów, czyli możliwość wyłapania tych najlepszych

– Wspólna odpowiedzialność

– Możliwość zrobienia projektu większego wymagającego większego nakładu pracy, niż bylibyśmy w stanie zrobić samodzielnie

– Możliwość pracy w miłej atmosferze, w otoczeniu innych osób

Jednostka ludzka jest stworzona do obcowania z innymi ludźmi, wymieniania się doświadczeniami, nawiązywania nowych kontaktów, rozwijania swoich myśli oraz idei. Członkowie zespołu powinni się dobrze poznać, aby zrozumieć swój tok myślenia co będzie pomocne przy tworzeniu wspólnych projektów i rozwiązań.

Istotnym jest umiejętność stosowania samokrytyki, nie wywyższania się ponad innych członków zespołu, umiejętność rozpatrzenia każdego rozwiązania jakie proponuje grupa lub nasza koleżanka bądź kolega. Nieodłącznym towarzyszem sukcesu jest właśnie motywacja, silna chęć osiągnięcia sukcesu oraz świadomość wynikających z tego korzyści.

O sile grupy stanowią jej członkowie, którzy powinni się wspierać i wzajemnie motywować do efektywnej pracy i odkrywczych pomysłów. Praca w zespole ma wiele ciekawych aspektów, przykładowo każdy członek grupy posiada swoiste zacięcie w jakimś kierunku, co sprzyja pracy nad różnorodnymi projektami, zespołowo można pracować nad większym przedsięwzięciem, niż w przypadku samodzielnego zadania.

Podsumowując, w biznesie najważniejszy jest zespół. Daje to większe możliwości, większe efekty a przede wszystkim różnorodne pomysły.

Pin It on Pinterest