Zaznacz stronę

Do tej pory na rynku nieruchomości inwestować mogły tylko osoby, które posiadały wysoką nadwyżkę gotówki. W celu kupienia choćby małego mieszkania na wynajem inwestor musiał dysponować przynajmniej kilkudziesięcioma tysiącami złotych. Ta bariera znacznie ograniczała możliwości inwestowania w nieruchomości przeciętnemu Kowalskiemu. Formuła grupowego inwestowania – tzw. crowdfund investing – znosi to ograniczenie i udostępnia rynek nieruchomości dla inwestorów, którzy ze względu na wysokie kapitałowe bariery wejścia omijali z daleka ten sposób inwestowania. Wystarczy, że Kowalski dysponuje gotówką w wysokości od 10.000 zł, by zacząć czerpać korzyści generowane przez zakup mieszkań na wynajem.

Mzuri Crowd Fund Investing (Mzuri CFI) to pomysł Sławka Muturi, uznanego eksperta z dziedziny inwestowania w nieruchomości, założyciela Grupy Mzuri. Osobistą misją Sławka jest wsparcie jak największej liczby Polek i Polaków w osiągnięciu wolności finansowej. Inicjatywa Mzuri CFI jest jedną z form realizacji owej misji – umożliwia grupowe inwestowanie w mieszkania na wynajem.

Pomysł polega na zbieraniu kapitału od inwestorów i przeznaczaniu go na zakup mieszkań i ich remont. Następnie mieszkania są wynajmowane, co generuje stały przychód w postaci czynszu najmu. Inwestorowi należy się udział w zysku w kwocie proporcjonalnej do wpłaconego przezeń kapitału. Oprócz zakupu pojedynczych mieszkań na wynajem w grę wchodzi również kupowanie całych kamienic, które są remontowane a następnie są w nich sprzedawane mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. Inwestowanie w formule crowdfundingu pozwala na ograniczenie ryzyka i uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu, którego nie zapewni żadna lokata bankowa.

Choć Mzuri CFI jest jeszcze startupem, zebrało już od inwestorów łącznie ponad 4,5 mln zł i zajmuje pierwsze dwa miejsca na podium największych inicjatyw crowdfundingowych w Polsce.

Grupowe inwestowanie w mieszkania na wynajem nie jest przeznaczone jedynie dla osób, które dysponują relatywnie niewielkim kapitałem. Również osoby, które indywidualnie inwestują w mieszkania na wynajem znajdą argumenty, które mogą przekonać je, że crowdfunding nieruchomościowy może nieść ze sobą szereg korzyści, dzięki którym będzie atrakcyjną alternatywą dla zakupu mieszkań do własnego majątku. Poniższa tabela prezentuje zestawienie obu typów inwestowania.

Inwestowanie grupowe Zakup mieszkań do własnego majątku
Kontrola Poprzez mechanizmy kontroli Zarządu Bezpośrednia
Czas własny Inwestora we wszystkim wyręczają specjaliści – minimalne zaangażowanie własnego czasu Inwestor musi sam ocenić i wybrać okazję inwestycyjną, zorganizować remont, odprowadzać podatek od najmu, podatek od nieruchomości, ubezpieczać mieszkanie itp.
Wiedza na temat rynku nieruchomości Inwestować mogą osoby w ogóle nie znające się na rynku nieruchomości Inwestor powinien mieć podstawową wiedzę pozwalającą ocenić i wybrać okazję inwestycyjną
Ryzyko pustostanu,
ryzyko nietrafionej inwestycji
Rozproszone ryzyko, praktycznie nie wpływa na wysokość wypłaty zysku Istotne ryzyko, zależne od liczby posiadanych mieszkań w portfelu
Podejmowanie decyzji Decyzje podejmowane wspólnie na Zgromadzeniu Wspólników Decyzje podejmowane indywidualnie
Status właściciela Właścicielem nieruchomości jest spółka, inwestor posiada udziały w spółce Inwestor jest bezpośrednim właścicielem nieruchomości
Zwrot Wysoki, stabilny (rozproszone ryzyko), może być wyższy dzięki nabyciu całych kamienic Wysoki, w zależności od lokalizacji (miasta) mieszkań i doświadczenia oraz zasobów inwestora
Odzyskanie kapitału Szybka możliwość odzyskania części lub całości kapitału poprzez sprzedaż udziałów Dłuższy proces sprzedaży. Brak możliwości sprzedania ułamka mieszkania.

 

Pierwsza inicjatywa grupowego inwestowania pod nazwą Mzuri CFI 1, do której nabór zakończył się sukcesem w grudniu 2014 roku, najprawdopodobniej wykaże się ponad 10% zwrotem w skali roku. Zadaniem tej spółki był zakup atrakcyjnej inwestycyjnie kamienicy w celu przeprowadzenia jej remontu i sprzedaży mieszkań z przeznaczeniem na wynajem. Aktualnie uruchomione są dwa kolejne wehikuły inwestycyjne, do których trwa nabór inwestorów:

– Mzuri CFI 2  – spółka nabędzie portfel mieszkań na wynajem i będzie regularnie wypłacać udziałowcom zysk z najmu. Zwrot szacowany jest na poziomie ok. 6-7% rocznie. Pierwsza runda zbierania kapitału przyniosła ponad 2 mln zł.

– Mzuri CFI Alfa – spółka nabędzie portfel mieszkań na wynajem oraz będzie kupować pojedyncze mieszkania i całe kamienice w celu ich wyremontowania i sprzedania po podniesieniu ich wartości. Przez 5 lat całość zysku będzie re-inwestowana, co pozwoli na uzyskanie ok. 50% wzrostu majątku. Po tym okresie Spółka rozpocznie regularne wypłaty zysku z najmu, co przełoży się na ok. 10% roczny zwrot dla inwestorów. Spółka zbiera kapitał tylko do 14 grudnia 2015.

Mzuri CFI potrafi osiągać ponadprzeciętne zyski w porównaniu do alternatywnych inwestycji dzięki wyszukiwaniu nieruchomości będących okazją inwestycyjną i taniemu (choć jakościowo wysokiemu) wyremontowaniu i wynajęciu ich przy niskich kosztach własnych. Dzięki skali działania Mzuri CFI ma dostęp do większych transakcji niedostępnych przy niskim kapitale (np. zakup całych kamienic) oraz dostęp do okazji inwestycyjnych w całej Polsce. Zebrany kapitał zabezpieczony jest realnymi aktywami, które charakteryzuje dywersyfikacja na wiele lokalizacji i typów projektów inwestycyjnych. I co ważne – inwestor ma spokój, nie traci czasu wolnego i nie musi znać się na inwestowaniu (nie musi nawet mieszkać w Polsce!).

O Grupie Mzuri

Mzuri jest największą w Polsce firmą obsługującą najem mieszkań i jedyną firmą, która kompleksowo łączy usługi inwestycyjne i zarządzania mieszkaniami. W skład Grupy wchodzi Mzuri – największa w Polsce firma specjalizująca się w zarządzaniu najmem, Mzuri Investments, która kompleksowo wspiera swoich klientów w inwestowaniu w nieruchomości na wynajem oraz Mzuri CFI – crowdfundingowe spółki celowe realizujące projekty inwestycyjne. W portfelu lokali zarządzanych przez Mzuri znajduje się obecnie ok. 1400 jednostek. Mzuri Investments zakupiła dotychczas dla swoich klientów ponad 350 mieszkań. Więcej informacji na temat Grupy na www.mzuri.pl oraz www.mzuricfi.pl.

Pin It on Pinterest