Zaznacz stronę

Jeśli myślimy o rozwoju w finansach osobistych, to możemy powiedzieć zawsze jedno: chodzi o takie zarządzanie i operowanie własnymi finansami, aby skutecznie osiągać zamierzone życiowe cele. Im łatwiej, pewniej i taniej – tym lepiej. Co prawda w świecie finansów wymyślono już bardzo dużo, można powiedzieć, że prawie wszystko. Ale takie przekonania mieli też ludzie wcześniej. Zawsze żyjemy bowiem w najlepszym z światów.

Po co lokata i oszczędzanie, jak można być VIP-em?

O tym, że należy oszczędzać i odkładać pieniądze, aby zrealizować swój przyszły cel, wiemy od szkoły podstawowej. A właściwie kiedyś o tym wiedziano już od szkoły podstawowej. Szkolna Kasa Oszczędności SKO uczyła odkładania pieniędzy. Dzisiaj raczej wiemy co innego. Aby zrealizować plany potrzebna jest tylko dobra karta kredytowa. Im bardziej prestiżowa, tym bardziej prestiżowo zrealizujesz marzenia. I tak oto, jeśli zrealizujesz je jako Silver, to dopłacisz do odsetek kilkadziesiąt złotych. Jeśli zrealizujesz Marzenia jako Gold Klient, to już 150 – 200 zł. A najlepiej, żebyś realizował je jako VIP Platinum, bo wtedy rzeczywiście jesteś dobroczyńcą VIP. Do odsetek dołożysz jeszcze kilkaset złotych co roku. Jak będziesz mi przesyłać co roku kilkaset zł na konto to otrzymasz ode mnie tytuł Jaśnie Wielmożny VIP Prezydent Platinum – bo jesteś tego warty. Nawet mogę ci co miesiąc przysyłać maila z życzeniami Radosnej Realizacji VIPowskich Marzeń…

Czy lubimy oszczędzać?

Z badań CBOSu wynika, że w 2010 roku 67% Polaków nie posiadało oszczędności. Stanowi to raczej większość, bo tylko 2/3 społeczeństwa. A zatem aż 1/3 ma oszczędności.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK to wskaźnik stworzony na zlecenie Komisji Europejskiej. Bada różne aspekty życia, w tym skłonność do oszczędzania. Dlatego w ankietach pojawia się pytanie „Jak Pan(i) ocenia prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie Pan(i) miał(a) możliwość oszczędzania pieniędzy?”. Liczba osób deklarujących regularne bądź nieregularne oszczędzanie waha się (45% w roku 2010,39% w 2009 roku i 41% w 2008 roku).

Z kolei Homo Homini w raporcie dotyczącym 2013 roku na zlecenie na zlecenie Aforti Finance S.A.podaje, że:

  • 70,8% ankietowanych twierdzi, że nie oszczędza z powodu zbyt niskich zarobków,
  • 15% osób twierdzi, że brak oszczędzania związany jest z kosztowymi wydatkami w ostatnim czasie,
  • 3% ankietowanych nie widzi potrzeby oszczędzania pieniędzy, więc nie zastanawia się nad tym.
  • 1,5% respondentów twierdzi, że „Nie lubię oszczędzać i nie chcę tego robić”.

A zatem może ich nie nauczono? Taki może nasunąć się wniosek. Dlatego też pojawiło się pytanie: „Dlaczego nie korzysta Pan/i z jakiejś formy edukacji w zakresie zarządzania pieniędzmi/ oszczędzania?” W odpowiedzi na nie tylko 60 % respondentów odpowiedziało, że nie interesuje ich ten temat. A ja nawet wiem z jakiego powodu: gdyż pieniędzy wydawanie lepsze jest niż oszczędzanie…

Po co planować zyski, jak można łatwo realizować straty?

Wniosek o bezrefleksyjnym podejściu do swoich spraw jest tutaj oczywisty. Zamiast planować budowanie przyszłości, planujemy jej destrukcję nieprzemyślaną konsumpcją lub brakiem analizy przyszłych potrzeb. Jeżeli zrobimy sobie plan finansowy, to osiągamy cele o kilkadziesiąt procent taniej.

Ale po co? Po co osiągać cele o kilkadziesiąt procent taniej? Po co w ogóle realizować cele skutecznie i efektywnie finansowo? Przecież można realizować je tytularnie. Jako srebrne cele, złote, platynowe czy nawet VIPowskie. Lepiej być VIP-em płacąc za to. Zawsze przecież powtarzam swoją dewizę – każdy ma prawo tracić własne pieniądze w sposób, który uzna za właściwy i w tempie, które przyjmie za dogodne…

Pozdrawiam serdecznie, Finansowy Doktor EuroCash, af

Pin It on Pinterest