Zaznacz stronę

unnamed

Raport został przygotowany przez naszego partnera – firmę Mzuri.

Aż 95 proc. inwestorów za najbardziej stabilne, a jednocześnie dochodowe w perspektywie kilkuletniej uważa inwestycje na rynku nieruchomości – wynika z badania opinii inwestorów przeprowadzonego przez Grupę Mzuri we wrześniu 2015.

Pozostałe z obszarów, które w ocenie 246 zapytanych inwestorów są atrakcyjne to: złoto i akcje, podczas gdy obligacje skarbowe i korporacyjne oraz inne klasy aktywów zyskały znacznie mniejsze uznanie. 70 proc. respondentów inwestuje obecnie w nieruchomości, w perspektywie najbliższych kilku lat rozważa to natomiast ponad 98 proc. ankietowanych. Spośród nich, największy odsetek (26 proc.) planuje docelowo ulokować w nieruchomościach nawet do 80 proc. swojego portfela inwestycji.

Na rynku nieruchomości najatrakcyjniejszym obszarem inwestycyjnym jest inwestowanie w mieszkania na wynajem (zdaniem 93 proc. respondentów), w dalszej kolejności plasują się grunty, lokale komercyjne oraz garaże. Zdaniem 74 proc. badanych inwestowanie grupowe w nieruchomości jest dobrą formą inwestowania dla osób dysponujących relatywnie niewielkim kapitałem.  – Wyniki badania nas nie zaskakują. Pokazują, że z jednej strony inwestorzy są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie niesie za sobą inwestowanie w nieruchomości na wynajem, z drugiej jednak strony doceniają inwestycje grupowe, które, ze względu na wymagany kapitał, pozwalają na często niemożliwą dla pojedynczych inwestorów skalę projektu – komentuje Sławek Muturi, założyciel Grupy Mzuri i pomysłodawca Mzuri CFI. – Budujące jest też, że 60 proc. inwestorów myśli długoterminowo – oczekiwany przez nich okres inwestycji to ponad 10 lat – dodaje Muturi.

Tylko 42 proc. respondentów zadeklarowało skłonność do zainwestowania w nieruchomości kapitału wyższego niż 500 tys. zł, poniżej 75 tys. zł – 36 proc. respondentów. Jednocześnie jedna czwarta inwestorów oczekuje dwucyfrowej stopy zwrotu z inwestycji. – Dla większości inwestorów projekty polegające na zakupie całych kamienic i sprzedaży mieszkań po podniesieniu ich wartości są niemożliwe, a właśnie takie inwestycje cieszą się ponadprzeciętną stopą zwrotu. Dlatego uruchomiliśmy Mzuri CFI – inicjatywę umożliwiającą grupowe inwestowanie w nieruchomości na wynajem. Aktualnie prowadzimy nabór ciągły kapitału do spółki Mzuri CFI2 – dotychczas największej crowdfundingowej spółki w Polsce, która pozyskała już blisko 2 mln zł kapitału, a jej celem jest zbudowanie portfela mieszkań na wynajem i regularna wypłata zysków inwestorom oraz do Mzuri CFI Alfa, która dzięki reinwestowaniu zysków pochodzących z najmu i z renowacji kamienic będzie dążyć do pomnożenia majątku inwestorów – mówi Artur Kaźmierczak, prezes zarządu Mzuri CFI 2 Sp. z o.o. oraz Mzuri CFI Alfa Sp z o.o..

Czynnikami, które odgrywają najistotniejszą rolę w podejmowaniu decyzji o inwestycji grupowej są: oczekiwana średnioroczna stopa zwrotu oraz regularny wpływ gotówki – na te elementy wskazuje ponad 70 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 246 respondentów przez Grupę Mzuri, w skład której wchodzą: Mzuri – największa w Polsce firma specjalizująca się w zarządzaniu najmem, Mzuri Investments, która kompleksowo wspiera swoich klientów w inwestowaniu w nieruchomości na wynajem oraz Mzuri CFI – crowdfundingowe spółki celowe realizujące projekty inwestycyjne.

Pierwsza ze spółek, Mzuri CFI1 cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony Inwestorów i pozyskała pod koniec 2014 roku ponad 1,5 mln zł na zakup i remont kamienicy w celu późniejszego sprzedania mieszkań przeznaczonych na wynajem. Udziały w Spółce objęło wówczas 64 inwestorów. Obecnie Mzuri CFI 1 jest już na etapie przygotowywania zakupionej w Łodzi kamienicy do remontu. Prognozowana stopa zwrotu z tej inwestycji wynosi 10 proc. w skali roku. Druga ze spółek – Mzuri CFI 2 – dotychczas największa crowdfundingowa spółka w Polsce pozyskała już blisko 2 mln zł kapitału. Celem spółki jest zbudowanie portfela mieszkań na wynajem i regularna wypłata zysków inwestorom. Nabór kapitału do Mzuri CFI 2 ma charakter ciągły. Trzecia – Mzuri CFI Alfa – niedawno rozpoczęła nabór wspólników. Jej celem jest reinwestowanie przychodów z rewitalizacji kamienic oraz z najmu mieszkań przez okres co najmniej pięciu lat, by pomnożyć majątek inwestorów i osiągnąć dwucyfrową stopę zwrotu gdy rozpocznie wypłatę dywidendy współwłaścicielom.

Więcej informacji na temat Mzuri CFI można znaleźć na stronie www.mzuriCFI.pl lub bezpośrednio u ekspertów z Grupy Mzuri pod adresem: biuro@mzuriCFI.pl.

Pin It on Pinterest